[120412] Překlad Junsuova Tweetu


S obrovskou radostí přinášíme překlad Junsvých tweetů z dnešního rána. Určitě jeden z obrázků znáte a ano, Junsu se opravdu nemýlí, je to Karlův most! ❤

Junsu: 체코 까를교 인가?암튼 아름답다~ http://pic.twitter.com/l9ENkFpv
[TRANS] Is this the Charles Bridge in Czech Republic?Anyway, it’s beautiful~
[CZ] Je tohle Karlův most v České republice? Tak jako tak, je krásný~

V dalším tweetu Junsu tweetnul také most v Paříži:

Junsu: 이건 파리의 브릿지..http://pic.twitter.com/6LXXQInP
[TRANS] This one’s the Bridge of Paris.. 
[CZ] Tohle je jeden z mostů v Paříži..

Následovaly pak tyto tweety:

Junsu: 난이상하게 어렸을때부터..전세계의 아름다운 풍경 사진이 좋더라..~미술도 초상화 인물화 조소 이런것보다 풍경그림이 좋았어항상.. 뭔가 아름다운 풍경 사진이나 그림을보면 막힌 가슴이 조금이나마 뚫리는 느낌이랄까?암튼그래..뭔가 위안받는 느낌..
[TRANS] Oddly, since I was a child… I’ve always liked photos of beautiful sceneries from all over the world..~I’ve always liked paintings of sceneries more than things like fine art, portraits, figure paintings, and sculptures.. Whenever I look at pictures or paintings of beautiful landscapes, can I say that it’s a feeling of having my heart that has stopped somehow be revived?Anyway, yeah.. it’s a comforting feeling…
[CZ] Zvláštní, od malička… jsem měl vždycky rád fotografie nádherných míst z celého světa..~Vždycky jsem měl rád krajinky více než věci jako výtvarné umění, portréty, kresby postav a sochy.. Kdykoliv se podívám na obrázky nebo kresby krásných krajin, můžu říct, že je to pocit, kdy se mi zastavilo srdce a najednou se oživilo? Tak či tak, ano.. je to příjemný pocit…

Junsu: 지금 이 시각 에서도 저런 아름다운 곳이 숨쉬고 있을거라는 막연한 안도감… http://pic.twitter.com/m89jGuty
[TRANS] Now, even at this view, I get a vague feeling of relief that I can breathe in a beautiful place like that… http://pic.twitter.com/m89jGuty
[CZ] Teď, i tenhle pohled, mám skoro pocit úlevy, že mohu dýchat na krásném místě jako tohle…

Karlův most můžete například vidět v klipu k ‘O’:

Source: @1215thexiahtic
Translation Credit: @0101jyunshyu
Shared by: JYJ3
CZ Trans: @Naiseen 

Advertisements