[Admin] Prince In Prague – Průvodce místy – Část II.


Přinášíme Vám druhou část našeho seriálu, kde se vás budeme snažit seznámit s rozdělením knihy a míst, které jsou v knize vyfoceny.

Nejprve se však budeme věnovat pozornost erbu, který je na photobooku. Poznáváte ho?

Díky konzultaci p. Stanislava Kasíka z portálu http://www.heraldika-terminologie.cz/ Vám můžeme dát bližší informace o erbu:

„Z vyobrazení je patrné, že jde o erb Nizozemského království. Lev drží nikoliv měšec, ale svazek šípů. Jinak lev je něco jiného než lvice – tím méně lev s jedním ocasem. To, že někdo tvrdí i v tzv. „odborné literatuře“, že lvice v heraldice je lev s jedním ocasem (u jiných takový lev, který stojí „na čtyřech“, resp. s jednou nohou zdviženou) nic nedokládá. Lvice je i v heraldice samice od lva – nemá hřívu a nemá penis. Lev má v základní podobě jeden ocas. Český lev se dvěma ocasy je specifická zvláštnost řadící takové lva mezi tzv. heraldická monstra (dvouocasý lev nutně není zároveň český).“

Za konzultaci velmi děkujeme.

Nyní již k samotnému rozdělení photobooku, který má 5 částí rozdělených plastovými listy, které obsahují následující texty:

Sing Their Freedom

In my heart they will remember always. they knew you once, O beautiful and wise.
But this of me eternally must live, thy borrowed breath.
Driving around, I will waste more time.

Share With the Endless Road

Not all those who Sander are lost.
The old that is strong does not wither.

Men Who Making Dreams…

There is no knowing how it will come out unless you don’t go. And it is the same as the life.
Success… It’s not method of object but power make it possible to go to next object…
Success is counted sweetest, by those who ne’er succeed.

Their Comfortable Step

Oh, on an early morning I think I shall live forever.
Let me go to the window, watch there the day-shapes of dusk.
The dream that you dream in the bed is sweet but the true dream make me feel live…

As Ever Unchanging Heart

Singing a song that could move soul is our desire.
Harmony of passion redder than a rose.
When soft sunlight knocked window, a day started…

Překlad do českého jazyka by mohl být nějak takto:

Zpívají Jejich Svobodu

V mém srdci si budou pamatovat stále. Jednou tě znali, O krásné a moudré.
Ale tohle mé já musí žít, díky propůjčenému dechu.
Jezdíc kolem budu plýtvat časem více.

Sdílejí Nekonečnou Cestu

Ne všichni, kteří se Toulají, jsou ztraceni.
Staří, kteří jsou silní, neuvadnou.

Muži Tvořící Sny…

Nikdy nevíte jak to dopadne dokud to nezkusíte. Je to to samé jako život.
Úspěch… Není to způsob, ale síla, která umožní se přesunout k dalšímu cíli…
Ti co nikdy neuspěli mají úspěch za nejsladší.

Jejich Pohodlný Krok

Ó, myslím si, že bych mohl v brzkém ránu žít napořád.
Nechte mě jít k oknu, sledovat tvary dne za soumraku.
Sen, který sním v posteli je sladký, ale pravý sen mi dokazuje, že jsem naživu…

Vždy Neměnné Srdce

Zpívajíc píseň, která pohne duší je naším přáním.
Harmonie vášně červenější než růže.
Když jemný sluneční svit zaklepal na okno, den začal…

Určitě se nejedná o naprosto odborný překlad, protože angličtina použitá v textu využívá zvláštní poetické obraty a v některých případech je až lepší text vůbec nepřekládat. Pokud se najde v našich čtenářích odborník velmi rádi text upravíme.

Pokračování příště…

Napsala: @Naiseen

Advertisements