120503 JYJ Junsu ‘Rooftop Prince’ OST – I Hate Love CZ překlad


[I hate love] Just like my tangled hair, my heart also gradually turns into a mess.
Recently, I’ve been living but not really living. Yes, I miss you.
It seems so hard to be in a love like this, to like a woman like you.
I cannot sleep with these haunting sad memories, what should I do tonight?
The only love that I want to have, also that love that I want to leave behind
I hate the love that I cannot get but cannot let go.

[Nesnáším lásku] Stejně jako moje rozcuchané vlasy se moje srdce taky změní v nepořádek. V poslední dobe žiji, ale ne doopravdy. Ano, chybíš mi.
Zdá se to být tak těžké být takhle zamilovaný, mít rád ženu jako jsi ty.
Nemohu spát, ty smutné myšlenky mě honí, co mám dělat dnes večer?
Jediná láska, kterou chci mít je také ta, kterou chci opustit. Nesnáším tu lásku, kterou nemohu mít ale také nemůžu nechat jít.

Sdíleli: jyj3.net
Translation Credit: SweetieXiah of JYJ3
CZ překlad: @Naiseen

Advertisements