[Trans] 130204 Japonský fanklub U-Know Yunha daroval 20,6 miliónov wonov nadácii The Fruits of Love


Japonskí fanúšikovia Hallyu hviezdy U-Know Yunha (TVXQ) nedávno prispeli na pomoc ľuďom v núdzi cez nadáciu The Fruits of Love v meste Gwangju.

201211181434022248679a_1
Podľa The Fruits of Love Gwangju, U-Know Yunhov japonský fanklub “Jung Yunho FanBlog Ring One” daroval 20,6 miliónov wonov (cca 13 937 EUR) ako dar k blížiacim sa narodeninám U-Know Yunha, ktoré budú 6. februára.

Jeho japonskí fanúšikovia uviedli, “Vedeli sme, že U-Know Yunho posledných osem rokov pravidelne prispieval na štipendiá jeho strednej škole, a pomysleli sme si, že by bolo oveľa zmysluplnejšie urobiť podobný finančný dar, než darovať drahé darčeky Yunhovi,” a “tento rok by sme radi pomohli U-Know Yunhovmu rodnému mestu Gwangju.”

Z darovaných 20,6 miliónov wonov, 2,91 miliónov bude použitých na nákup ryže pre nízkopríjmové rodiny študentov na Imgok Middle School, a 17,69 miliónov bude venovaných ako štipendiá pre Imgok Middle School a U-Know Yunhu bývalú školu Gwangil High School.

U-Know Yunhovi japonskí fanúšikovia v priebehu posledných niekoľkých rokov neustále robia finančné zbierky. V minulom roku, darovali 22 miliónov wonov a 11 118 kópií albumu TVXQ a darovali už celkom 77 miliónov wonov od roku 2011.

Zdroj: [asiae]
Do angličtiny preložil a zdieľal: dongbangdata.net & TVXQ Slovakia
Pre DBSKCZ preložila: @Kate