[TRANS] 130709 Zástupci Kima Junsu oponují výrokům Loen Entertainment


junus-incredible-teaser

Ukončení propagační marketingové aktivity nového alba Kima Junsu vyvolalo ostrou výměnu názorů. Zástupci Kima Junsu oponují výroku Loen Entertainment: “Tvrdíte, že jsme stále v procesu vyjednávání?”

C-Jes Entertainment vydala 9. července psané oficiální prohlášení: “8. července, tedy 6 dní před vydáním Xiahova druhého alba jsme dostali jednostranné prohlášení od distribuční společnosti Loen Entertainment.”

Dle agentury C-Jes společnost Loen zrušila všechny ústní dohody, které byly uzavřeny za poslední dva měsíce. Loen jednostranně oznámila agentuře, že budou pokračovat v distribuci alba online a offline, ale anulují ostatní propagační marketingové aktivity. Hlavním předmětem sporu je vysílání vystoupení zpěváka, který má zpívat pro uživatele portálu Melon v MelonTV. Loen údajně upozornila C-Jes, že program bude vysílán na LoenTV, ale nebude jej možné vysílat v MelonTV.

Loen čtenářům Newsenu vysvětlila: “C-Jes a Loen ještě nedokončili a nepodepsali smlouvu o vystoupení Kima Junsu. Tento problém vznikl v posledním stádiu diskusí mezi oběma stranami.”

Dále pokračovali vysvětlením: “Obě strany mají mnoho podmínek a požadavků při tvorbě smlouvy. Označení Loen za jednostrannou písemnou námitkou z důvodu anulace propagačních marketingových aktivit uprostřed takovéhoto procesu je naprosto chybné. Konečné rozhodnutí o kontraktu ještě nebylo učiněno.”

K tomu se zástupce C-JeS Entertainment ohradil: “Po obdržení náhlého upozornění 8. července, šest dní před vystoupením, jsme Loen zaslali oficiální prohlášení, které vyjadřovalo naše stanovisko. Jasně jsme sdělili, že podáme veřejnou stížnost, pokud nám Loen neodpoví. Nedostali jsme však žádnou odpověď. Zástupci Loen opakují, že jsme stále v procesu vyjednávání a smlouva má byt teprve podepsána. Pokud bychom se takto dohodli, nebylo by tedy správné nejprve počkat na dokončení všech procesů dohody? Oni již však přijali předobjednávky alba a začali vybírat diváky pro vystoupení.”

O problematice kontroverzního vystoupení Loen prohlásila: “Pokud bychom opravdu anulovali propagační marketingové aktivity, jak C-JeS tvrdí, informace o vystoupení Xiaha a stránka s ním spojená by byla nefunkční na domovské stránce Melonu. Uživatelé však stále mohou vidět stránku plně funkční. Seznam diváků, kteří budou vybráni pro vystoupení, bude zveřejněn ve čtvrtek (11. července) dle plánu.”

Zástupce Kima Junsu však prohlásil: “Kim Junsu má nabitý rozvrh, který zahrnuje zahraniční cestu pro natáčení reklamy a také koncert v Thajsku. Důvodem, proč jsme se však rozhodli vystoupení uspořádat, bylo představení hudby Kima Junsu veřejnosti. Připravili jsme vystoupení zdarma, protože jsou pro nás vysílané aktivity velkým problémem, a rádi bychom vystoupení Kima Junsu veřejnosti ukázali.”

Dále také dodal: “Toto je vystoupení, za které naše agentura platí, ale pokud nebude odvysílané na MelonTV, není důvod, proč by mělo být vystoupení otevřeno pouze uživatelům portálu Melon. Požádali jsme Loen o odpověď do dnešního večera (9. července). Pokud se problém nevyřeší, naše agentura pozve fanoušky sama. Událost pro Melon uživatele bude tedy logicky zrušena.”

 

ZDROJ: [newsen] & dongbangdata

CZ Trans: @Naiseen

Advertisements