[Trans] 130921 Fanúšikovia darovali knižnicu v mene Park Yoochuna


O tom, že láska a podpora fanúšikov sa prejavuje nielen kúpou albumov a návštevou koncertov obľúbených skupín a umelcov, ale aj robením dobrých skutkov, nedávno presvedčili fanúšikovia Park Yoochuna (JYJ).

slider_af1e926e7fb7d686d282b78d3c6fd594

 

Fanklub Blessing Yoochun sa rozhodol osláviť svoje tretie narodeniny naozaj veľkolepo. Na počesť obľúbeného umelca členovia fanklubu vyzbierali finančné dary v hodnote 4 600 USD (cca 88 000 CZK / cca 3 400 EUR) a venovali ich na vytvorenie knižnice s modernými knihami, počítačmi a študovňou pre deti. Členovia fanklubu sa zúčastnili jej slávnostného otvorenia a z juhu Kórei priniesli pre fanúšikov krátku fotoreportáž.f8280af0eccb1bd51c529b81ab6115d7Budova miestneho obecného úradu, v ktorom sídli knižnica
Knižnica sa nachádza v dedinke Jangsan-myun na jednom z 1 004 malých ostrovčekov na juhu krajiny, v provincii South Jeolla. Oblasť, ktorej obyvatelia sa živia najmä poľnohospodárstvom a rybolovom, nemá žiadne súkromné školy a kvalita vzdelania tamojších detí je obmedzená možnosťami, ktoré ponúka miestna štátna škola. Preto šanca na ďalšie štúdium pre tieto deti vo veľkej miere závisí od zdrojov informácií, ktoré budú mať odteraz k dispozícii v novej knižnici.

ed3944ecf36af4062b312a2ce28babea

 

Otvorenie knižnice pomenovanej po Park Yoochunovi bolo na ostrove malou slávnosťou. Predstaviteľ miestneho zastupiteľstva poďakoval darcom a pozval Park Yoochuna na návštevu tejto oblasti, v ktorej ho obyvatelia veľmi radi privítajú. Vtipne poznamenal, že sa pravdepodobne všetkých 1 800 obyvateľov blízkeho okolia stane novými členmi fanklubu.

 

74760766bb7eee7f14deb35bc6ee6913

4e781ff3acf9e5145dcccce95432c93a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomným sa prihovorilo aj jedno z detí, ktoré prečítalo svoj vlastný ďakovný list určený darcom, ktorí sa podieľali na zriadení knižnice.

ff7af26e78df326194c52f1365fa2bdaed3c567fe6d8ccdb90e8f87758dad0d0

 

 

 

 

 

 

Deti boli vyzvané, aby predstúpili pred zúčastnených a zaspievali a zatancovali. Po prekonaní trémy deti predviedli svoj talent a publikum, zložené prevažne z ich rodičov, im nadšene tlieskalo.

e4d87826ef2e079a807de3f407223662

2e190e4d6cda36881cb4fd6673a9625d

 

 

 

 

 

 

 

Potom sa rodičia odobrali ku stolom s občerstvením a deti sa vrhli na nové knižky, ktoré na ne čakali v poličkách študovne.

c2e9feb9bf6dd9131004c438108a5f52

12ff37db4ebdf15fd64a026c5b168280

 

 

 

 

 

 

 

Ako vyzerajú nové priestory Knižnice Parka Yoochuna?

0a86c5ca970b66d0cfdc5dee3ddf0b49

 

e91d73191402e376cb66d86a861db9ad

035d7a0e13ca88c109a618b0abff642e

 

Nad týmto priestorom bude odteraz bdieť milý úsmev Park Yoochuna s jeho osobným odkazom:„Rozvíjajte v tejto knižnici svoje nádeje a sny. Fighting.“

d0d2f06aee22bb2b9fea5bd92eb6a807

 

Počas troch rokov svojej existencie sa tento fanklub, ktorého členmi sú najmä dospelé fanúšičky, zapojil do viacerých charitatívnych aktivít, ako napríklad darovanie finančných prostriedkov na operáciu chlapca s popáleninami, či chlapca s chorobou srdca, rodiny ktorých si nemohli dovoliť drahé lekárske zákroky. Tieto dobré skutky robia v mene Park Yoochuna.

 

Zdroj: 6002sky.wordpress.com
Pro DBSK CZ přeložila: Kate

Advertisements