[TRANS] 131028 – Kim Jaejoong – Just Another Girl – Překlad


Znovu a znovu,
všechno je moje chyba.
Neptej se mě proč.
Právě teď nevidím,
jsi mé štěstí.
Řekl jsem, že se změním,
ale nejsem takový.
Byla to jen tvoje představa.

Už to nemůžu vydržet,
Asi se zblázním,
vím, že nejsi ta pravá,
odejdu, jakmile ti tohle řeknu.

Jsi jen další holka,
ty, která by si se mnou jen hrála,
jsi jen další holka,
netrap mě.
Proč znovu, proč říkat “goodbye ya“.
Neobviňuj mě, když odcházíš,
protože jsi jen další holka,
jsi jen další holka
další zlomené srdce pro mě.

Vrátím se, připrav se odejít,
vezmi svoje oblíbené šaty.
V tu chvíli jsem neřekl nic,
ty nejhorší ženo, jdi ode mě pryč.

Jsi jen další holka,
ty, která by si se mnou jen hrála,
jsi jen další holka,
netrap mě.
Proč znovu, proč říkat “goodbye ya“.
Neobviňuj mě, když odcházíš,
protože jsi jen další holka,
jsi jen další holka
další zlomené srdce pro mě.

Vezmu a odhodím své utrápené já.
Budu už žít jako opravdový muž, takže už to nezopakuju znovu.

Nech mě odejít samotného,
už mi málem říkáš zase další lež,
prosím, zavři ta ústa,
znovu se nenachytám.

Proč znovu, proč říkat “goodbye ya“.
Jsi taková ke všem mužům.
Neříkej jim o mě,
že jsem byl tvojí hračkou. *

Jsi jen další holka,
ty, která by si se mnou jen hrála,
jsi jen další holka,
netrap mě.
Proč znovu, proč říkat “goodbye ya“.
Neobviňuj mě, když odcházíš,
protože jsi jen další holka,
jsi jen další holka
další zlomené srdce pro mě.

Pozn.:
* playing-mate – přeloženo jako hračka, významově spíše spoluhráč
“goodbye ya“ – Necháno v původním textu – význam -> Sbohem jo

Zdroj: princejj.com
CZ Trans: @Naiseen

Advertisements