[NEWS]Bolo schválené “JYJ Law“


e627a940-d5c4-4462-9811-2734390d635d

JYJ Law“, navrhovaná novela zákona pre kórejské vysielacie stanice zabraňujúca tretej strane  blokovať určitých jednotlivcov alebo skupiny od vystupovania v televízii – ktorá tohto júna nedokázala prejsť – bola schválená Národným zhromaždením.

Konkrétne, zmeny zakazujú televíznym spoločnostiam brániť vystúpeniu jednotlivcov alebo skupín v programe na základe žiadosti tretej strany, ktorá nesúvisí s produkciou šou, alebo na základe žiadosti tretej strany aj napriek tomu, že jednotlivec alebo skupina sa môžu legálne objaviť v programe.

Ak to vysielacia spoločnosť poruší, Kórejská komisia pre komunikáciu môže nariadiť nápravu alebo uvaliť pokutu vo výške až do 2% obratu spoločnosti.

Členka Národného zhromaždenia Choi Min Hee, ktorá stála na čele návrhu, povedala: „Vďaka tomuto zákonu sú zaručené práva umelcov ako JYJ, ktorým zasahovali do vystúpení v TV, a rovnako aj práva fanúšikov túžiacich vidieť týchto umelcov v televízii.“

C-JeS, agentúra JYJ, sa vyjadrila: „Sedem rokov sme bojovali s nespravodlivými podmienkami a sme vďační, že sme tomu nečelili sami. Dúfame, že s touto zmenou sa už viac nebudú v zábavnom priemysle objavovať takéto nespravodlivé činy.“

Napriek tomu zotrvávajú pochybnosti, keďže rozhodnutie, kto sa v šou objaví, vždy bolo a vždy bude v rukách producenta,  čo robí aplikáciu zákona potenciálne náročnou. Aj keď fanúšikovia JYJ protestovali proti blokovaniu skupiny z televízie, producenti také obvinenia popreli hovoriac, že oni majú konečné slovo v obsadení šou.

Riaditeľ jednej zábavnej spoločnosti povedal: „Neočakávam, že táto novela okamžite vydláždi cestu pre JYJ, aby sa mohli objaviť v hudobných programoch. Ale keďže je to zákon navrhnutý na ochranu práv celebrít, verím, že sa budú producenti držať v medziach zákona a pokúsia sa nastoliť spravodlivosť, aby sa vyhli sporom.“

Zdroj: soompi.com
Pro DBSK CZ přeložila: @voldeminnie29